Správné označení provozovny

Dle zákona: 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), § 17

Co je to provozovna?

Provozovna je místo či prostor, kde je vykonávána Vaše živnost / obchodní činnost. Může se jednat o vlastní nebo pronajatý prostor.

 • Komerční i nekomerční prostor: prodejna, restaurace, dílna, dům, atd.
 • Mobilní provozovna: stánek na trzích, občerstvovací vozidlo, atd.
 • Prodejní automat

Jakým způsobem musí být provozovna označena?

 • Označení provozovny musí být z venčí dobře viditelné
 • Označení provozovny musí být trvalé

Co musí označení provozovny obsahovat?

 • Obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení podnikatele
 • Identifikační číslo osoby (IČO)

Pokud Vaše provozovna slouží k prodeji zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, pak musí označení dále obsahovat:

 • Jméno a příjmení odpovědné osoby za činnost provozovny (Neplatí pro prodejní automaty)
 • Otevírací dobu, po kterou mohou spotřebitelé navštěvovat Vaší provozovnu (Neplatí pro mobilní provozovny a automaty)

Pokud Vaše provozovna slouží k přechodnému ubytování musí označení dále obsahovat:

 • kategorii a třídu

Označení mobilní provozovny a automatu musí dále obsahovat:

 •  Údaj o sídle nebo adrese, na které je umístěn odštěpný závod zahraniční osoby

Jak trvale označit provozovnu?

Snadný a rychlý způsob, jak trvale označit provozovnu, je vytvořit si samolepicí označení provozovny či otevírací dobu v našem online designeru polepů a samolepek. Následně si  označení provozovny nalepit na vstupní dveře provozovny nebo na výlohu.   

Samolepicí provozní doba
Ukázka značení provozovny

⇢ domů a navrhovat ⇠

Pomohl Vám tento článek?: