Lepení na skla auta

Reklamní polepy, ale i další úpravy zasklení lze provádět pouze v souladu s vyhláškou č. 341/2014 Sb. a při dodržení podmínek předpisu EHK č. 43.

Jaké požadavky musí být při lepení na skla splněny?

 • Úpravu zasklení, a tím jsou myšleny i reklamní polepy, smí provádět pouze odborné pracoviště, které je držitelem osvědčení vydané Ministerstvem dopravy.
 • Na okna aut lze instalovat pouze schválené / homologované fólie (tónovací, protisluneční, bezpečnostní nebo reklamní).
 • Každé polepené sklo (tónovací, protisluneční, bezpečnostní či reklamní fólií) musí být označeno povinným štítkem¹⁾.
 • Jakákoliv fólie nalepená na zadním skle nesmí překrývat schválenou střední brzdovou svítilnu (kategorie S3).

1) Schvalovací štítek na upraveném zasklení plní funkci certifikátu jakosti, že úprava byla provedena pověřeným odborným pracovištěm Ministerstva dopravy.

Dle platné legislativy tedy není dovoleno lepit svépomocí na okna auta tónovací, protisluneční, bezpečnostní či reklamní fólie, reklamní texty a různé nálepky či samolepky.

Jaké fólie smí být na čelním skle auta?

Na čelní sklo auta se nesmí lepit žádné fólie a nápisy. Horní zatemňovací pás je přípustný pouze z prvovýroby jako součást homologovaného čelního skla. Dodatečná úprava není dovolena. Čelní sklo má světelnou propustnost 70 - 75 % již z výroby.

Jaké fólie smí být na bočním skle řidiče a spolujezdce?

Na bočním skle řidiče a spolujezdce smí být fólie s propustností světla vyšší jak 70 %. Sklo musí být opatřeno povinným štítkem. Reklamní fólie nejsou povoleny.

Jaké fólie smí být na zadních bočních sklech a zadním skle auta?

Na zadních bočních sklech a zadním skle smí být fólie s propustností světla vyšší či nižší jak 70 % a reklamní fólie. Skla musí být opatřena povinným štítkem.

Co musí obsahovat štítek pro dodatečnou úpravu skel?

 • Označení výrobce (logo, nápis apod.)
 • Typ výrobku (obchodní označení, katalogové číslo výrobce apod.)
 • Schvalovací číslo ATEST 8 SD a čtyřmístný kód odborného pracoviště vydaný Ministerstvem dopravy.
 • V případě, že fólie mají propustnost světla nižší jak 70 %, musí být štítek také označen symbolem V, který o této skutečnosti informuje. 

Metodika kontroly zasklení dle Ministerstva dopravy ČR.

Způsob hodnocení zasklení na vozidle
Zdroj: MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY - Odbor provozu silničních vozidel
polepy oken aut
Zdroj: MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY - Odbor provozu silničních vozidel

Jaké jsou schválené / homologované reklamní fólie?

Schválené / homologované reklamní fólie jsou perforované (děrované) fólie. Tyto fólie zajišťují částečný výhled z vozidla.

Na homologované bílé perforované fólie se natiskne reklama. Po potištění se fólie opatří homologovanou čirou laminační fólií. Jiné reklamní fólie nemají v ČR homologaci pro úpravu zasklení automobilů.

Perforované reklamní fólie musí být na sklech auta také označeny povinným štítkem odborného pracoviště.

Homologované perforované fólie a homologované čiré laminační fólie nemáme v nabídce.

Závěr

Nehomologované fólie (reklamní fólie a nápisy), ale i homologované fólie bez povinného štítku na sklech auta budou pravděpodobně pracovníkem STK (stanice technické kontroly) vyhodnoceny jako závada „B“ – vážná závada.

Po zjištění vážné závady a jejím zápisu do výsledků technické kontroly se stává vozidlo technicky způsobilé k provozu pouze na dobu 30 dnů. Do této doby jste povinni závadu odstranit a opakovat technickou prohlídku.

V případě, že se přeci jen rozhodnete skla auta polepit reklamními nápisy nebo jinými samolepkami, určitě polepy nelepte:

 • na čelní sklo
 • na boční sklo řidiče a spolujezdce
 • na brzdové světlo umístěné pod zadním sklem 
 • do pole výhledu řidiče směrem dozadu

⇢ domů a navrhovat ⇠

Pomohl Vám tento článek?: