Nástroje pro práci v designeru

V nástrojích najdete tyto funkce, které Vám při navrhování mohou pomoci. 

Nástroje


Posunutí mezi objekty

V případě nechtěného překrytí objektů můžete jednotlivé objekty mezi sebou posunovat dopředu či dozadu.  

Posunout objekt


Spojení objektů do skupiny

Pokud potřebujete přesouvat více objektů najedou, použijte k tomu funkci "spojit do skupiny". Podržte klávesu SHIFT a myší označte objekty, které chcete seskupit a vytvořte skupinu.

Vytvořit skupinu


Zrcadlové převrácení objektu

Pro polep výlohy a jiných skleněných ploch z vnitřní strany budete potřebovat vyřezat grafiku zrcadlově. K tomu využijete tuto funkci.

Zrcadlové převrácení


Kopírování objektu

Touto funkcí vytvoříte objekt stejné velikosti, barvy a stejného písma.

Kopírování objektu


⇢ domů a navrhovat ⇠

Pomohl Vám tento článek?: